ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1.000 ΚΑΡΤΕΣ
μονο 18
5.000 ΚΑΡΤΕΣ
μονο 85


ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5
5.000 ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5 60€

10.000 ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5 120€
20.000 ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5 230€3.000 ΚΑΡΤΕΣ
ΚΑΙ
5.000 ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5
μονο 110

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Δίπλωμα 10.000 τεμάχια 25€.