ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

1.000 ΚΑΡΤΕΣ
μονο 30
10.000 ΚΑΡΤΕΣ
μονο 250


ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5
2.500 ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5 65€
5.000 ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5 80€

10.000 ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5 150€
20.000 ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5 290€3.000 ΚΑΡΤΕΣ
ΚΑΙ
5.000 ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5
μονο 160

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Δίπλωμα 2πτυχο ή τρίπτυχο 5.000 τεμάχια 20€,  10.000 τεμάχια 30€.Κόστος μακέτας (εκτυπώσιμου αρχείου), κατόπιν συνεννόησης.