ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

1.000 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ  35€ 
2.000 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
60€

1 ή 2 όψεων, έγχρωμες, σε χαρτί 350γρ velvet, με πλαστικοποίηση ματ 2 όψεων.

Παράδοση σε 5-6 εργάσιμες από την παραλαβή εκτυπώσιμων αρχείων.

500 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

1 ή 2 όψεων, έγχρωμες, σε χαρτί 350γρ velvet, με πλαστικοποίηση ματ 2 όψεων.

28€ 

Παράδοση σε 5-6 εργάσιμες από την παραλαβή εκτυπώσιμων αρχείων.

1.000 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

1 όψης, έγχρωμες, 1 όψης σε χαρτί 300γρ. velvet

35€ 

Παράδοση σε 1 εργάσιμη από την παραλαβή εκτυπώσιμων αρχείων.

500 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

1 όψης, έγχρωμες, σε χαρτί 300γρ velvet

25€ 

Παράδοση σε 1 εργάσιμη από την παραλαβή εκτυπώσιμων αρχείων.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Κόστος γιά κατασκευή μακέτας (εκτυπώσιμου αρχείου) 10€.