ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5, Α4, Α3, ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ, ΔΙΠΤΥΧΑ, ΤΡΙΠΤΥΧΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α5

2.500  Φυλλάδια Α5 70€
5.000 Φυλλάδια Α5 90€
10.000 Φυλλάδια Α5 170€
20.000 Φυλλάδια Α5 330€

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α4

2.500 Φυλλάδια Α4 130€
5.000 Φυλλάδια Α4 170€
10.000 Φυλλάδια Α4 330€

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Α3

2.500 Φυλλάδια Α3 260€
5.000 Φυλλάδια Α3 340€
10.000 Φυλλάδια Α3 630€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Δίπλωμα 2πτυχο ή τρίπτυχο 5.000 τεμάχια 20€,  10.000 τεμάχια 30€.
Κόστος μακέτας (εκτυπώσιμου αρχείου), κατόπιν συνεννόησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας : 
Τηλέφωνα: 

694 83 23 953   

211 404 6114
E-mail: ektiposeis.com@gmail.com