ΦΑΚΕΛΟΙ

ΦΑΚΕΛΟΙ 11Χ23

1.000 ΦΑΚΕΛΟΙ 11Χ23 1 ΧΡΩΜΑ 85€
1.000 ΦΑΚΕΛΟΙ 11Χ23 2 ΧΡΩΜΑΤΑ 110€
1.000 ΦΑΚΕΛΟΙ 11Χ23 4ΧΡΩΜΑ 150€

ΦΑΚΕΛΟΙ 16Χ23

1.000 ΦΑΚΕΛΟΙ 16Χ23 1 ΧΡΩΜΑ 110€
1.000 ΦΑΚΕΛΟΙ 16Χ23 2 ΧΡΩΜΑΤΑ 125€
1.000 ΦΑΚΕΛΟΙ 16Χ23 4ΧΡΩΜΑ 170€

ΦΑΚΕΛΟΙ 23Χ32 (Α4)

1.000 ΦΑΚΕΛΟΙ 23Χ32 1 ΧΡΩΜΑ 120€
1.000 ΦΑΚΕΛΟΙ 23Χ32 2 ΧΡΩΜΑΤΑ 150€
1.000 ΦΑΚΕΛΟΙ 23Χ32 4ΧΡΩΜΑ 210€

ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ
ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ A5  50ΦΥΛΛΑ

10 ΜΠΛΟΚ 1 ΧΡΩΜΑ 70€
10 ΜΠΛΟΚ 2 ΧΡΩΜΑΤΑ 90€
10 ΜΠΛΟΚ 50ΦΥΛΛΑ 4ΧΡΩΜΑ 130€ 
50 ΜΠΛΟΚ 1 ΧΡΩΜΑ 90€

50 ΜΠΛΟΚ 2 ΧΡΩΜΑΤΑ 110€ 
50 ΜΠΛΟΚ 50ΦΥΛΛΑ 4ΧΡΩΜΑ 150€
100 ΜΠΛΟΚ 1 ΧΡΩΜΑ 120€
100 ΜΠΛΟΚ 2 ΧΡΩΜΑΤΑ 160€ 
100 ΜΠΛΟΚ 50ΦΥΛΛΑ 4ΧΡΩΜΑ 190€

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, ΣΟΥΠΛΑ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ, ΜΠΛΟΚ, ΦΑΚΕΛΟΙ,ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ, ΑΦΙΣΕΣ, FOLDERS

Εκτυπώση κάθε εντύπου